2380 - Motor, can, Furuichi w/ mount, dual shaft, 1 5/16" long overall, 1/2" wide x 9/16" diameter, 1.5mm shaft, 9/64" long shafts - Pkg. 1

2380 - Motor, can, Furuichi w/ mount, dual shaft, 1 5/16" long overall, 1/2" wide x 9/16" diameter, 1.5mm shaft, 9/64" long shafts  - Pkg. 1
2380 - Motor, can, Furuichi w/ mount, dual shaft, 1 5/16" long overall, 1/2" wide x 9/16" diameter, 1.5mm shaft, 9/64" long shafts  - Pkg. 1 2380 - Motor, can, Furuichi w/ mount, dual shaft, 1 5/16" long overall, 1/2" wide x 9/16" diameter, 1.5mm shaft, 9/64" long shafts  - Pkg. 1 2380 - Motor, can, Furuichi w/ mount, dual shaft, 1 5/16" long overall, 1/2" wide x 9/16" diameter, 1.5mm shaft, 9/64" long shafts  - Pkg. 1 2380 - Motor, can, Furuichi w/ mount, dual shaft, 1 5/16" long overall, 1/2" wide x 9/16" diameter, 1.5mm shaft, 9/64" long shafts  - Pkg. 1 2380 - Motor, can, Furuichi w/ mount, dual shaft, 1 5/16" long overall, 1/2" wide x 9/16" diameter, 1.5mm shaft, 9/64" long shafts  - Pkg. 1
Brand: ASM
Product Code: 2380
Availability: In Stock
Price: $24.95
Qty:        

2380 - Motor, can, Furuichi w/ mount, dual shaft, 1 5/16" long overall, 1/2" wide x 9/16" diameter, 1.5mm shaft, 9/64" long shafts  - Pkg. 1

Tags: Motor